คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศรอบการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ระดับคณะฯ คณะการบัญชีและการจัดการ
v>
ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของคณะการบัญชีและการจัดการ ว.. [07/12/2559 ,09:12:10]    อ่าน[12748]
  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017

 

ด้วยคณะการบัญ.. [30/11/2559 ,15:11:04]    อ่าน[12053]

  ประกาศรายชื่อนิสิตเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (QE) ของนิสิตสาขา GM HRM ENT หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559
ขอประกาศรายชื่อนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (QE) ของนิสิตสาขา GM HRM ENT หลักสูตร 4 ปี ประ.. [23/11/2559 ,15:11:32]  อ่าน[13018]
  ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีม
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีม

 

รายละเอียดตามเอกส.. [02/11/2559 ,09:11:13]  อ่าน[11930]

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  [31/10/2559 ,15:10:00]  อ่าน[8777]

  ขอเชิญชวนร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
ขอเชิญชวนร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559                 &n.. [18/10/2559 ,10:10:01]  อ่าน[8915]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

&n.. [17/10/2559 ,16:10:36]  อ่าน[7542]

  ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่.. [11/10/2559 ,11:10:06]  อ่าน[6875]
  เช่าเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท4 สี ความเร็วสูง รุ่น CC7150 จำนวน1เครื่อง
  เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร Acc.Biz.303จำนวน 81 เครื่อง
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |