คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-research.php on line 46 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-research.php on line 46
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-research.php on line 33 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-research.php on line 33
  เอกสารขอเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
เอกสารขอเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 [16/04/2558 ,14:04:31]    อ่าน 6858 ครั้ง
  ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ขอให้นิสิตจัดทำตามข้อเสนอโครงการ [09/10/2557 ,16:10:04]    อ่าน 6955 ครั้ง
  ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 (พัฒนาศักยภาพสู่สากล)
ขอให้จัดบันทึกข้อความ และแนบบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ [09/10/2557 ,16:10:47]  อ่าน 6462 ครั้ง
  ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 (ตำแหน่งทางวิชาการ 100,000 บาท)
ขอให้อาจารย์จัดทำเอกสารตามแนบ [09/10/2557 ,16:10:51]  อ่าน 6718 ครั้ง
  ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 (สร้างองค์ความรู้ใหม่ 50,000 บาท)
ขอให้อาจารย์จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มที่แนบ [09/10/2557 ,16:10:50]  อ่าน 4141 ครั้ง
  ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 (MOU)
ให้อาจารย์จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มที่แนบ [09/10/2557 ,16:10:30]  อ่าน 3973 ครั้ง
  ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับนิสิต
ให้นิสิตจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มที่แนบ [09/10/2557 ,16:10:45]  อ่าน 3811 ครั้ง
  เอกสารเบิกทุนวิจัย งวด 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2557
เอกสารประกอบการเบิกทุนงวด 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2557 [26/09/2557 ,15:09:39]  อ่าน 3876 ครั้ง
  การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอก งบประมาณปี 2557
ตามที่คณะฯได้ทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ คณะฯสนับสนุนทุนวิจัย 50,000 -100,000 บาท/โครงการ [01/11/2556 ,09:11:37]  อ่าน 5221 ครั้ง
  แบบฟอร์มการขอทุนการทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ งบประมาณปี 2557
ทนุสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทุนละ 100,000 บาท ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 29 พ.ย. 2556 [01/11/2556 ,09:11:05]  อ่าน 5266 ครั้ง
    64 รายการ  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |