คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ เทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ เทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

นิสิตสามารถค้นหาตารางเร.. [17/12/2557 ,10:12:30]    อ่าน[14768]

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557
[08/12/2557 ,13:12:16]    อ่าน[1460]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ) ประจำภาคเรียน ที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ) ประจำภาคเรียน ที่ 3  ปีการศึกษา 2.. [20/11/2557 ,11:11:30]  อ่าน[1781]
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบหน้าจอสัมผัสพร้อมติดตั้งหน้าห้องเรียน จำนวน 30 เครื่อง
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 85 เครื่อง
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 41 เครื่อง
  ประกาศสอบราคาซ์้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5,000,000 พิกเซลพร้อมติดตั้ง จำนวน 10
  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4200 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง
  ประกาศรอบเวลาฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะฯ สำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศรอบเวลาฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะฯ สำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ

&nb.. [12/11/2557 ,11:11:30]  อ่าน[3180]

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010
วันเวลาที่อบรม : อบรมติวและสอบระ..
[11/11/2557 ,10:11:27]  อ่าน[1293]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |