คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  จ้างเหมาจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการรับรองบัณฑิต มหาบัณฑิต ประจำปี 2557
[05/11/2557 ,15:11:09]    อ่าน[1122]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 
  [01/11/2557 ,11:11:33]    อ่าน[1149]
  จ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ MOS Testing นิสิตระดับปริญญาตี
[22/10/2557 ,16:10:49]  อ่าน[1235]
  ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับ "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2557
 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับ "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2557 

[22/10/2557 ,16:10:16]  อ่าน[1182]
  เช่าเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทความเร็วสูง เพื่อผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประปีการศึกษา 2557
[21/10/2557 ,14:10:39]  อ่าน[998]
  โครงการเปิดประสบการณ์ – ทัศนศึกษาเศรษฐกิจประเทศ ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ “ AEC Experience season 3”
หลักการและเหตุผล  

 

ด้วยในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี.. [20/10/2557 ,12:10:42]  อ่าน[1413]

  ประกาศให้นิสิตที่สอบผ่าน MSU IT Exit-Exam ติดต่อรับใบรับรองผลการทดสอบ
ประกาศให้นิสิตที่สอบผ่าน MSU IT Exit-Exam ติดต่อรับใบรับรองผลการทดสอบ

 

 &nbs.. [14/10/2557 ,09:10:33]  อ่าน[1543]

  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการสอบประมวลผลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (QE) สาขาวิชา GM ENT และ HRM
การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Qualification Exam) สำหรับนิสิต GM ENT HRM

 

 คณะการบัญ.. [13/10/2557 ,09:10:18]  อ่าน[1870]

  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมPartial Least Square Path Modeling:PLS Path Modeling)”
ชื่อโครงการ:  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมPartial Least Square Path&n.. [10/10/2557 ,14:10:28]  อ่าน[3553]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010
v>ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Mi.. [03/10/2557 ,11:10:05]  อ่าน[1447]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |