คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น [30/09/2557 ,14:09:34]    อ่าน[1523]
  ผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รุ่นที่ 19
v>ผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ รุ่นที่ 19
หมายเหตุ ให้นิสิตที่ขาด 1 ครั้ง จัดทำรายงานส่ง
เ.. [23/09/2557 ,13:09:23]    อ่าน[1570]
  ประกาศเรื่อง การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Qualification Exam) สำหรับนิสิต AC54
การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Qualification Exam) สำหรับนิสิต AC54

 

คณะการบัญชีและการจัดก.. [18/09/2557 ,11:09:13]  อ่าน[3192]

  จ้างเหมาผู้ดำเนินการและผู้ประสานงานโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก

จ้างเหมาผู้ดำเนินการและผู้ประสานงานโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก

..
[16/09/2557 ,14:09:42]  อ่าน[1280]
  ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2557 แต่ยังขาดอบรมบุคลิกภาพ (ด่วน)
ประกาศด่วน
นิสิตสาขาวิชาการจัดการ แ.. [09/09/2557 ,12:09:29]  อ่าน[2017]
  ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ในวันไหว้ครูคณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ในวันไหว้ครูคณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557 <.. [03/09/2557 ,09:09:29]  อ่าน[2323]
  โครงการเตรียมพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและชี้แนะเส้นทางอาชีพสำหรับคนไอที ครั้งที่ 5
โครงการเตรียมพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและชี้แนะเส้นทางอาชีพสำหรับคนไอที ครั้งที่ 5

 

[30/08/2557 ,12:08:16]  อ่าน[2119]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 19
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 19

[25/08/2557 ,11:08:26]  อ่าน[2226]
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมบนมือถือ
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android, ioS, BlacBerry, Windows Phone <.. [24/08/2557 ,11:08:25]  อ่าน[1595]
  โครงการ : เสวนาวิจัยทางการจัดการ (Management Research Forum)
ชื่อโครงการ : เสวนาวิจัยทางการจัดการ (Management Research Forum)

 

ซึ่งเป็นความร่วมมือ.. [24/08/2557 ,10:08:01]  อ่าน[1508]

     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |