คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 18
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 18

[14/08/2557 ,11:08:30]    อ่าน[2345]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ (Accounting English Program)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ (Accounting English Program)

[07/08/2557 ,10:08:27]    อ่าน[1823]

  ประชาสัมพันธ์ โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน

ประชาสัมพันธ์ โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน

 <.. [06/08/2557 ,13:08:37]  อ่าน[1349]

  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมบนมือถือโดย Sencha Touch2 Framework
1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมบนมือถือโดย Sencha Touch2 Framework

  [06/08/2557 ,11:08:28]  อ่าน[2260]

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการบัญชีภาคภาษาอังกฤษ (Accounting English Program)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการบัญชีภาคภาษาอังกฤษ (Accounting English Program)

(รายล.. [05/08/2557 ,15:08:50]  อ่าน[1460]

  ประชาสัมพันธ์โครงการติวเข้มก่อนสำเร็จการศึกษา MSU English Exit-Exam สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รหัส 56
ชื่อโครงการ   โครงการติวเข้มก่อนสำเร็จการศึกษา MSU English Exit-Exam 

 

..
[05/08/2557 ,15:08:59]  อ่าน[2018]
  โครงการจ้างตัดชุดสูทสากลสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 81 ชุด
โครงการจ้างตัดชุดสูทสากลสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 81 ชุด

 

..
[05/08/2557 ,11:08:55]  อ่าน[1027]
  โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอัดสำเนา 1/2557

โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอัดสำเนา 1/2557 <br>

 

..
[01/08/2557 ,15:08:49]  อ่าน[933]
  โครงการ " การบัญชีภาคภาษาอังกฤษ " (Accounting English Program)
โครงการ บัญชีภาคภาษาอังกฤษ (Accounting English Program) 

 

   .. [01/08/2557 ,15:08:39]  อ่าน[2994]

  ตารางการสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีฯ ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 54 และหลักสุตรเทียบเข้า รหัส 56
ตารางการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 54  [31/07/2557 ,09:07:47]  อ่าน[2945]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |