คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business English Camp)
โครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business English Camp)<.. [16/06/2557 ,16:06:23]    อ่าน[2553]
  ตารางการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี (AC54)
ตารางการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

[06/06/2557 ,10:06:21]    อ่าน[2974]

  ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินงานและประสานงานในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก
ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินงานและประสานงานในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก

ณ ประเทศอิตาลีและ.. [06/06/2557 ,08:06:29]  อ่าน[1590]

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 16
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 16

[04/06/2557 ,11:06:04]  อ่าน[1943]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  
จัดโดยศูนย..
[02/05/2557 ,15:56:59]  อ่าน[2076]
  กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ( หลักสูตรเทียบเข้า ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ( หลักสูตรเทียบเข้า )  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [19/05/2557 ,15:05:56]  อ่าน[2621]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปี 2557 [19/05/2557 ,14:05:13]  อ่าน[2257]
  โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมบนมือถือโดย Sencha Touch2 Framework เพื่อพัฒนา Application บนมือถือในการก้าวสู่ตลาดโลก
โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมบนมือถือโดย Sencha Touch2 Framework เพื่อพัฒนา Application บนมือถือในการก้าวสู่ตลาดโลกจัดโด.. [15/05/2557 ,19:05:23]  อ่าน[1997]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปี 2557 [15/05/2557 ,09:05:49]  อ่าน[1909]
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) เพิ่มเติม ประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) เพิ่มเติม ประจำปี 2557 [12/05/2557 ,10:05:02]  อ่าน[1658]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |