คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 1/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 1/2557 [20/03/2557 ,15:03:54]    อ่าน[2120]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 1/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 1/2557 [20/03/2557 ,14:03:52]    อ่าน[1188]
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ภาคข้อเขียนและประมวลความรู้ภาคสอบปากเปล่าสำหรับนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ภาคข้อเขียนและประมวลความรู้ภาคสอบปากเปล่าสำหรับนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส.. [20/03/2557 ,13:03:44]  อ่าน[1910]
  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่สอบผ่านใบประกาศนียบัตรหลักสูตร Oracle
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกาศนียบัตรหลักสูตร Oracle

หลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental (SQL)
หลั..
[17/03/2557 ,15:03:03]  อ่าน[2310]
  โครงการการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC)
ชื่อโครงการ : “การเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economi.. [11/03/2557 ,16:03:36]  อ่าน[3987]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Summer School 2014
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Summer School 2014 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท.. [06/03/2557 ,11:03:41]  อ่าน[2336]
  โครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชี สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รุ่น บช18)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคั.. [28/02/2557 ,12:02:45]  อ่าน[2777]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน Summer School ณ Montpellier Business School ประเทศฝรั่งเศส (มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน Summer School ณ Montpellier Business School ประเทศฝรั่งเศส (มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก) [26/02/2557 ,10:02:07]  อ่าน[2305]
  กำหนดพิธีการ 'ปัจฉิมนิเทศ นิสิตบัญชี (เทียบเข้า) รุ่น 18 มหาสารคามและศูนย์โคราช'
กำหนดพิธีการ 'ปัจฉิมนิเทศ นิสิตบัญชี (เทียบเข้า) รุ่น 18 มหาสารคามและศูนย์โคราช'
ตอน “ Achievement Together a..
[25/02/2557 ,14:02:35]  อ่าน[2397]
  ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบและการประกาศผลสอบระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ (คณะดำเนินการเอง)
เนื่องด้วยวันที่สอบข้อเขียนบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ (คณะดำเนินการเอง) ของคณะ.. [24/02/2557 ,09:02:52]  อ่าน[4790]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |