คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate ด้วย Microsoft Office2010 รุ่นที่ 10
โครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate ด้วย Microsoft Office 2010 รุ่นที่ 10

 

..
[06/11/2556 ,11:11:33]    อ่าน[2895]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเอกสารขั้นสูง iPad สำหรับมือใหม่เพื่อใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงาน
โครงการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเอกสารขั้นสูง : iPad สำหรับมือใหม่ เพื่อใช้ในการเรียนและการ.. [04/11/2556 ,14:11:59]    อ่าน[2828]
  โครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate ด้วย Microsoft Office2010 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
โครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate ด้วย Microsoft Office 2010 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 

..
[04/11/2556 ,08:11:08]  อ่าน[2289]
  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตในหัวข้อ บัณฑิตในอุดมคติใน AEC และ เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน
วิทยากร
คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการ บริษัทซัมมิท อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
[21/10/2556 ,10:10:16]  อ่าน[3227]
  ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการคัดเลือกโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ( AEP ) สาขาการบัญชีรหัส 56
ด้วยสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังก.. [18/10/2556 ,10:10:25]  อ่าน[2333]
  โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม Partial Least Square Path Modeling : PLS Path Modeling
โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม Partial Least Square Path Modeling : PLS Path Modelingจ.. [26/08/2556 ,08:08:33]  อ่าน[3401]
  ประกาศเลขที่นั่งสอบการสอบประมวลความรู้ (QE)ของนิสิตสาขา GM HRM และ ENT
ประกาศเลขที่นั่งสอบการสอบประมวลความรู้ (QE)ของนิสิตสาขา GM HRM และ ENT
[01/10/2556 ,10:10:13]  อ่าน[3771]
  การทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU IT Exit-Exam) สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย ( รอบ 2) สำหร
ให้นิสิตที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จำนวน 319 คน ดำเนินการติดต่อขอทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตก่อนสำเร็จการศึ.. [12/09/2556 ,10:09:13]  อ่าน[2278]
  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ชั้นปีที่ 4 

  ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการ “เส้นทางนักบัญชีสู่ AEC”
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการ “เส้นทางนักบัญชีสู่ AEC”

วัตถุประสงค์
1. [03/09/2556 ,13:09:19]  อ่าน[3958]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |