คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ เรื่องการทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU IT Exit-Exam)
ประกาศ นิสิตชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT Exit-Exam) 

[27/08/2556 ,09:08:52]    อ่าน[3882]
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่าน โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศในระดับสา
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่าน โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศในระดับสา.. [19/08/2556 ,15:08:55]    อ่าน[2214]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 คณะการบัญชีและการ.. [19/08/2556 ,14:08:19]  อ่าน[2243]
  ตรวจสอบรายชื่อ นิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ: พัฒนาทักษะและ ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556
รายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ: พัฒนาทักษะและ ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556
ณ ห้อง SBS 903 ณ อ..
[15/08/2556 ,15:08:59]  อ่าน[2197]
  โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ " ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน"
โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ " ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความรู้ด้า..
[15/08/2556 ,15:08:16]  อ่าน[2952]
  โครงการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตสาขาการบัญชี
โครงการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตสาขาการบัญชี 

กลุ่มเป้าหมาย <..
[14/08/2556 ,10:08:32]  อ่าน[2944]
  โครงการอบรมผู้ตรวจสอบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (BORN To BE AUDITOR)
โครงการผู้ตรวจสอบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ” (BORN To BE AUDITOR)  
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจ..
[07/08/2556 ,13:08:05]  อ่าน[3356]
  โครงการยกระดับมาตราฐานหลักสูตรด้วย IT Certification (MOS) สำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ รุ่น 7
โครงการยกระดับมาตราฐานหลักสูตรด้วย IT Certification (MOS) สำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ

 

&nbs.. [01/08/2556 ,14:08:19]  อ่าน[2660]

  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ RD Camp ครั้งที่3
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการ RD Camp ครั้งที่3

 

รายชื่อ ตาม.. [29/07/2556 ,18:07:47]  อ่าน[2468]

  โครงการ การจัดการความรู้ แนวทางการจัดทำงานวิจัยทางการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน
โครงการ การจัดการความรู้ แนวทางการจัดทำงานวิจัยทางการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน

ชื่อโครงการ  :  [16/07/2556 ,11:07:47]  อ่าน[2961]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |