คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  เปิดประสบการณ์ – ทัศนศึกษาเศรษฐกิจประเทศกลุ่ม AEC ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ AEC Experience season 2
เปิดประสบการณ์ – ทัศนศึกษาเศรษฐกิจประเทศกลุ่ม AEC ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ “ AEC Experience sea.. [11/07/2556 ,13:07:52]    อ่าน[3616]
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ RD Camp ครั้งที่3
นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบดังกล่าว คือนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ RD Camp ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 .. [10/07/2556 ,15:07:00]    อ่าน[3169]
  ประกาศ รายชื่อนิสิตที่เข้าอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate สำหรับนิสิต รุ่นที่ 6 รอบ 2
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่เข้าอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate สำหรับนิสิต รุ่นที่ 6 รอบ 2
[10/07/2556 ,09:07:38]  อ่าน[2387]
  ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการ RD Camp ครั้งที่3
นิสิตท่านใดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ RD Camp แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งใบสมัครพร้อมกับใบแสดงผลการเรียนวิชาภาษีอากร กรุณาส่งเอกสาร.. [03/07/2556 ,11:07:37]  อ่าน[2544]
  โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ – RD Camp
งการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ – RD Camp
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร แล..
[26/06/2556 ,14:06:47]  อ่าน[3823]
  โครงการยกระดับมาตราฐานหลักสูตรด้วย IT Certification (MOS) สำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
โครงการยกระดับมาตราฐานหลักสูตรด้วย IT Certification (MOS) สำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ

 

อบรม.. [11/06/2556 ,14:06:13]  อ่าน[4345]

  โครงการการเสริมทักษะด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โครงการการเสริมทักษะด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

จัดโดยศูนย์บริการวิช.. [05/06/2556 ,12:06:46]  อ่าน[4046]

  คู่มือการเทียบโอนรายวิชาและแผนการเรียน สำหรับนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า รหัส 56
[31/05/2556 ,17:05:28]  อ่าน[5193]
  ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 คณะการบัญชีและการจัดการ
ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 คณะการบัญชีและการจัดการ [31/05/2556 ,18:00:24]
  ระบบตรวจสอบรายชื่อนิสิต เข้าร่วมปฐมนิสิต ปีการศึกษา 2556
ระบบตรวจสอบรายชื่อนิสิต เข้าร่วมปฐมนิสิต ปีการศึกษา 2556

 

 

   หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |