คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี” สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส บช17)
โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี” สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส บช17)
จัดโดย สาข..
[07/02/2556 ,10:02:15]    อ่าน[2881]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตระบบโควตา ประเภทเรียนดีผลการเรียนสะสม 3.00 - 3.49 และประเภทนักกีฬาและนัก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตระบบโควตา ประเภทเรียนดีผลการเรียนสะสม 3.00 - 3.49 และประเภทนักกีฬาและนัก.. [06/02/2556 ,18:02:08]    อ่าน[3106]
  โครงการ สอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (นิสิตเทียบเข้า รหัส บช
โครงการ “สอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา”สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (นิสิตเทีย.. [24/01/2556 ,09:01:33]  อ่าน[3017]
  โครงการ “ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต” รุ่น 18-20 จัดโดย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ “ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต” รุ่น 18-20

วัตถุประสงค์
1. [23/01/2556 ,08:01:50]  อ่าน[4646]
  โครงการอบรมติวและสอบ IT Certificate MS Office2010 สำหรับนิสิตคณะการบัญชีฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบ IT Certificate MS Office2010
สำหรับนิสิตคณะการบัญชีฯ เปิดรับสมัครนิสิต 3 หลักสูตร..
[15/01/2556 ,09:01:18]  อ่าน[4920]
  โครงการอบรมทางบัญชี หัวข้อ ประเด็นปัญหาทางการบัญชี ภาษีอากรและการสอบบัญชี เรื่อง “สินค้าคงเหลือ”และ เรื่อง “ที่ดิน อาคาร
โครงการอบรมทางบัญชี หัวข้อ ประเด็นปัญหาทางการบัญชี ภาษีอากรและการสอบบัญชี เรื่อง “สินค้าคงเหลือ” และ เร.. [18/12/2555 ,14:12:40]  อ่าน[5003]
  ประกาศแจ้งรอบเวลาในการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555
ประกาศแจ้งรอบเวลาในการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 [13/12/2555 ,18:12:50]  อ่าน[10242]
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
กาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษ หลักสูตร AC..
[03/12/2555 ,08:12:53]  อ่าน[7490]
  ประกาศ ให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร Born to be AUDITOR
***ประกาศ***
ให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร Born to be AUDITOR ได้ที่พี่มุก ห้องศูนย์บริการว..
[30/11/2555 ,16:11:08]  อ่าน[3683]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ)ประภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555
[26/11/2555 ,10:11:56]  อ่าน[3690]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |