คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในพิธีเปิดสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในพิธีเปิดสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช.. [27/01/2555 ,09:01:33]    อ่าน[2238]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ โควตาการเรียนดีและประเภทบุคคลทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ โควตาการเรียนดี  และประเภทบุคค.. [25/01/2555 ,08:01:02]    อ่าน[2112]
  โครงการ “ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต” รุ่น 15-17 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิพลอดุลยเดชมหาราช
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิพลอดุลยเดชมหาราชและ สมเด็จพร..
[23/01/2555 ,18:01:45]  อ่าน[2915]
  เปิดรับสมัครโครงการ การเรียนรู้ภาษาจีนกลางร่วมสมัยเพื่อใช้ในธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
โครงการบริการวิชาการ : การเรียนรู้ภาษาจีนกลางร่วมสมัยเพื่อใช้ในธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ  ม.. [23/01/2555 ,10:01:06]  อ่าน[1929]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โควตารับตรง ประเภทโควตาการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โควตารับตรง ประเภทโควตาการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2555

ตรวจสอบรายชื่..
[18/01/2555 ,09:01:43]  อ่าน[2187]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ [13/01/2555 ,15:01:00]  อ่าน[1606]
  ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบเข้า รุ่น 16
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบเข้า รุ่น 16

[10/01/2555 ,08:01:19]  อ่าน[1927]

  งาน Accounting Festivalจัดโดย สาขาวิชาการบัญชีและศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งาน Accounting Festivalจัดโดย สาขาวิชาการบัญชีและศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
[06/01/2555 ,11:01:44]  อ่าน[2572]
  โครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop)ครั้งที่3
สาขาการบัญชีร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี จัดโครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop) ครั้.. [29/12/2554 ,15:12:06]  อ่าน[2335]
  ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาผลการวิจัยระดับดุษฏีบัณฑิต ครั้งที่ 3
กำหนดการโครงการสัมมนาผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่  21  มกรา..
[14/12/2554 ,11:12:07]  อ่าน[1648]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |