คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  กำหนดการโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
กำหนดการโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่  รุ่นที่  12

รายละ.. [06/10/2553 ,16:10:21]    อ่าน[1982]

  รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบหลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental
รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบหลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental [04/10/2553 ,20:10:57]    อ่าน[2130]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

รูปแบบโครงการ<..
[28/09/2553 ,16:09:47]  อ่าน[2131]
  โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรสำหรับนิสิตหลักสูตร บัญชีบัณฑิต รุ่นที่ 6
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรสำหรับนิสิตหลักสูตร บัญ.. [27/09/2553 ,15:09:41]  อ่าน[2075]
  ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานกับธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2553
ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานกับธนาคารกรุงเทพ  ประจำปี  2553<.. [06-09-2553 ,14:09:13]  อ่าน[4982]
  ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 โครงการ พิเศษ ACC.BIZ.SMARTและโครงการพิเศษ เถ้าแก่มือใหม่, เถ้าแก่ออนไลน์
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 โครงการ พิเศษ ACC.BIZ... [02/08/2553 ,12:08:17]  อ่าน[2752]
  ประกาศรับสมัครบุคลลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ

หลักสูตรบัญชีมหาบ.. [02/09/2553 ,11:09:00]  อ่าน[2192]

  โครงการธรรมศิลป์(เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) รุ่น 10-11
 โครงการธรรมศิลป์(เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) รุ่น 10-11
จัดโดย คณะการบัญชีและการจัด..
[25/08/2553 ,17:08:30]  อ่าน[5126]
  สาขาการบัญชีร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี จัดโครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop)
สาขาการบัญชีร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี จัดโครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop)
[18/08/2553 ,15:08:27]  อ่าน[2113]
  รับสมัครงาน ตำแหน่ง Programer และ หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท อดัมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท อดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งออกใบยาพันธุ์เตอร์กิซทั่วโลก และรับซื้อใบยาสูบพันธุ์เตอร์กิซจากเกษตรใ.. [17/08/2553 ,15:08:35]  อ่าน[2013]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |