คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 3/2559
v>ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Mi.. [04/11/2558 ,10:11:37]    อ่าน[1130]
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20Kva/18Kw จำนวน 3 ตัว
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 Ansi จำนวน 10 ชุด
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อุปกรณ์ระบุตัวตนก่อนการใช้งานระบบเครือข่า จำนวน 1 ระบบ
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลจราคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบสาย จำนวน 20 ชุด
[26/10/2558 ,16:10:44]  อ่าน[411]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 รุ่นที่ 2/2559
v>ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Mi.. [19/10/2558 ,10:10:32]  อ่าน[713]
  โครงการฝึกอบรมและการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ Microsoft Office MOS ประจำปีการศึกษา 2558
  โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร AccBiz จำนวน 81เครื่อง

โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร AccBiz จำนวน 81เครื่อง

<..
[06/10/2558 ,10:10:11]  อ่าน[586]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |