คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศ นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้เข้าซ้อมพิธีไหว้ครู คณะฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารพลศึกษา เวลา 17.00 น.
นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้เข้าซ้อมพิธีไหว้ครู คณะการบัญชีและการจัดการ

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารพ..
[22/07/2552 ,10:07:08]    อ่าน[57]
  ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2552
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น คณะการบัญชีแ.. [20/07/2552]    อ่าน[1593]
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น คณะการบัญชีและการจัดการประจำปีการศึกษา 2552 [17/07/2552]  อ่าน[1614]
  ประกาศสอบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาว-ดำ ขนาดกลาง
ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาว-ดำ ขน..
[10/07/2552]  อ่าน[963]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรั..
[10/07/2552]  อ่าน[950]
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมวดข้อเขียน (ครั้งที่ 1)
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  หมวดข้อเขียน (ครั้งที่ 1)

นิสิตระดับปริญญาเอก  หล..
[09/07/2552]  อ่าน[938]
  รับสมัครนิสิตช่วยงานแนะแนวการศึกษา
รับสมัครนิสิตช่วยงานแนะแนวการศึกษา

ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท กิน นอน พัก ที่โรงแรมประจำจังหวัด ฟรี ..
[09/07/2552]  อ่าน[1369]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ปี2552
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ปี2552 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [04-07-2552]  อ่าน[1579]
  ประกาศ รับสมัครทุนวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดสรรทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อเป็นทุน.. [01/07/2552]  อ่าน[881]
  รับสมัครนิสิต ป.ตรี เพื่อจัดลำดับรับทุนการศึกษา 2552
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ เพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษาประจำปีกา.. [24/06/2552]  อ่าน[1208]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |