คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179

 หัวเรื่องข่าว
นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8

 
นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8

 รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรได้จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 ระดับอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 60 สถาบัน จำนวน 232 ทีม ในครั้งนี้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ทำการสอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนของคณะ และส่งเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 5 ทีม ผลการแข่งขันปรากฎว่าทีม Z2J  ประกอบด้วย นายณัฐพัชร บุษบงค์ ,นายเกียรติศักดิ์  นิยมพล และนางสาววราภรณ์ พรเวธน์จินดา นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจชั้นปีที่ 3  ทำคะแนนได้ลำดับที่ 14 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยขึ้นรับรางวัลจาก  นางเกศรา มัญชุศรี  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการนี้คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนิสิตได้เข้ารายงานผลการดำเนินโครงการแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์   คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพล ศิระบูชา ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
 ประกาศเมื่อ   26/10/2559 ,11:10:29
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  62  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกท์