คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179

 หัวเรื่องข่าว
งานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 คณะการบัญชีและการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
งานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 คณะการบัญชีและการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2559  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559  ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยต้นเงินจากคณะการบัญชีและการจัดการไปที่  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ 
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธา จำนวนเงิน  19,999 บาท

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
 ประกาศเมื่อ   28/10/2559 ,17:10:49
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  45  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกท์