คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179

 หัวเรื่องข่าว
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ

 
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ

 รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ  ประจำปี 2559  โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร  นิสิต  ของคณะการบัญชีและการจัดการและบุคคลภายนอกร่วมกันทำบุญจัดตั้งโรงทาน  พร้อมนิมน ต์พระภิกษุสงฆ์สายพระกรรมฐาน จำนวน 9 รูป   โดยมีพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีสงฆ์   ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ทั้งนี้ยอดรวมผ้าป่ามียอดรวมทั้งสิ้น 500,099  บาท

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
 ประกาศเมื่อ   09/11/2559 ,17:11:57
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  100  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกท์