คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179

 หัวเรื่องข่าว
คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับผู้บริหารจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับผู้บริหารจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่   10  พฤศจิกายน  2559 ผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดี  
กล่าวต้อนรับ คุณพงศ์วราวุฒิ  หมื่นยุทธิ  ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ร่วมร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
และพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ผู้สอน  ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า  ชั้น2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
 ประกาศเมื่อ   11/11/2559 ,09:11:14
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  82  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกท์