คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-hotnews.php on line 179

 หัวเรื่องข่าว
คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมงาน Yunnan International Education Exhibition (Autumn Fair) ครั้งที่ 12

 
คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมงาน Yunnan International Education Exhibition (Autumn Fair) ครั้งที่ 12

 รายละเอียดข่าว
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์   ตำแหน่ง            รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ  พร้อมด้วย Miss Xiaoque  Chen ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ  และนายนฤเบศร์  ศรีคำบ่อ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติ “Yunnan International Education Exhibition ครั้งที่ 12 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Fair)”ณ Yunnan Experimental School, the Affiliated School of Peking University (Middle Rixin Road)                        เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ The Conference for Internation and School-matching ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เพื่อหาพันธมิตรและสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการการศึกษานานาชาติ  ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559 โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข่าวสารและกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองชาวจีน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับทราบและนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในอนาคต

 

 

นอกจากนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ คณะการบัญชีและการ ยังได้มีการเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วมกันกับ 5 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ คือ 1) Yunnan Technology and Business University 2) Yunnan Agricultural University 3) University College Nordjylland 4) University of the West of Scotland 5) Yunnan Experimental School

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่

 ประกาศเมื่อ   15/11/2559 ,09:11:11
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  48  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สันติภาพ สุขเอนกท์