Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ตรวจสอบรายชื่อ นิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ: พัฒนาทักษะและ ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556

 รายละเอียดข่าว
รายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ: พัฒนาทักษะและ ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556
ณ ห้อง SBS 903 ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
ให้นิสิต จด และ จำ "ลำดับ" ของตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย
 
 มีไฟล์แนบ รายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ รุ่นที่ 17.pdf  ประกาศเมื่อ   15/08/2556 ,15:08:34
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2194  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม