Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่าน โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รุ่นที่ 17

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่าน โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รุ่นที่ 17

 

หมายเหตุ   

1.นิสิตคนใดที่มีรายชื่อผ่านโครงการอบรมฯ แล้วยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ให้ติดต่อรับได้ที่ พี่มุก ห้องศูนย์บริการวิชาการ

2.นิสิตคนใดที่ไม่ผ่านโครงการอบรมฯ ให้จัดทำรายงานประกอบการอบรมในหัวข้อที่วิทยากรบรรยาย ส่งภายในวันที่  30 สิงหาคม 2556เสนอ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนดให้อบรมใหม่ในปีการศึกษาหน้า

รายชื่อตามเอกสารแนบท้าบ

 
 มีไฟล์แนบ รายชื่อบุคลิกภาพ_ขึ้นเว็บ.pdf  ประกาศเมื่อ   19/08/2556 ,15:08:34
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2212  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม