Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศให้นิสิตที่สอบผ่าน MSU IT Exit-Exam ติดต่อรับใบรับรองผลการทดสอบ

 รายละเอียดข่าว
ประกาศให้นิสิตที่สอบผ่าน MSU IT Exit-Exam ติดต่อรับใบรับรองผลการทดสอบ

 

     ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจำปีงบประมาณ  2557    ทั้งนี้มีนิสิตคณะการบัญชีฯ   ที่เข้าสอบระหว่าง

วันที่  10 - 30  มิถุนายน  2557    ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น  จำนวน  226 คน   ให้นิสิตที่ผ่านการทดสอบ

ติดต่อรับใบรับรองผลการทดสอบ  ได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิต  ชั้น 1  คณะการบัญชีฯ (เขตพื้นที่ขามเรียง)

(รายชื่อนิสิตที่สอบผ่านดังเอกสารแนบ)

 
 มีไฟล์แนบ IT_EXIT_EXAM.pdf  ประกาศเมื่อ   14/10/2557 ,09:10:22
 รายละเอียดโดย   งานบริการเทศโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ประกาศ   ปริญญา จันทรภา
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1539  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม