Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับ "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2557

 รายละเอียดข่าว
 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับ "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2557 

ประเภทนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน มูลค่าทุน 10,000 บาท (ขึ้นรับทุนกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

คุณสมบัติ : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (นิสิตหลักสูตรเทียบเข้า รหัส 56 ก็สมัครได้)

- ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก >> http://www.mbs.msu.ac.th/img_spacial/pumipol57.pdf

และส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ ชั้น 1 (เขตพื้นที่ขามเรียง) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2557 
- สอบสัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศผล 3 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศเมื่อ   22/10/2557 ,16:10:29
 รายละเอียดโดย   ศูนย์บริการวิชาการ
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1178  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม