Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศสอบราคาซ์้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5,000,000 พิกเซลพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

 รายละเอียดข่าว
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5,000,000 พิกเซลพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง
  ประกาศเมื่อ   17/11/2557 ,16:11:02
 รายละเอียดโดย   งานพัสดุ
 ผู้ประกาศ   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  806  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา