Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ) ประจำภาคเรียน ที่ 3 ปีการศึกษา 2557

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบปกติ) ประจำภาคเรียน ที่ 3  ปีการศึกษา 2557

 

วันเวลาสอบสอบสัมภาษณ์  : วันที่ 28 พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่สอบสัมภาษณ์  :  ห้อง 103 คณะการบัญชีฯ  (เขตพืื้นที่ขามเรียง)

รายชื่อนิสิตมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

 
 มีไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ระบบปกติ 3 2557.pdf  ประกาศเมื่อ   20/11/2557 ,11:11:02
 รายละเอียดโดย   บัณฑิต
 ผู้ประกาศ   สถาพร มิอามาตร
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  1779  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา