Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศวิชาเอกและหมู่เรียนนิสิตบัญชี 56

 รายละเอียดข่าว
ประกาศวิชาเอกและหมู่เรียนนิสิตบัญชี 56

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 
 มีไฟล์แนบ สาขาบัญชี AC56.pdf  ประกาศเมื่อ   01/06/2559 ,16:06:24
 รายละเอียดโดย   อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2264  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม