Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศ ขยายเวลารับนสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 รายละเอียดข่าว
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
      รายละเอียดดังนี้

      1. วันที่รับสมัคร 1 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2559
      2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
      3. สอขข้อเขียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
      4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
      5.สอบสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 30 กรกฎาคม 2559
      6. สอบสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาเอก วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
 
 มีไฟล์แนบ IMG_1906 (2).pdf  ประกาศเมื่อ   02/06/2559 ,10:06:00
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิต
 ผู้ประกาศ   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3020  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา