Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และไม่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2552 ( 4ปี ) มาตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อของตนเอง

 รายละเอียดข่าว
ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และไม่สำเร็จการศึกษา 2/2552 ( 4 ปี)  มาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของตนเอง  พร้อมกับลงนามยืนยันความถูกต้อง  หรือถ้าหากข้อมูลผิด  ให้แก้ไขให้ถูกต้อง  ก่อนวันที่  20  มีนาคม  2552  นี้  ณ  สำนักงานชั้น 1  ตึกคณะการบัญชีและการจัดการ ( ม.ใหม่)  หากนิสิตท่านใด ไม่มาตรวจสอบข้อมูลของตนเอง  งานทะเบียน (ตึกบรม)  จะถือข้อมูลของท่านถูกต้องแล้ว  และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ได้อีก  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
สำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 มีไฟล์แนบ รายชื่อนิสิตคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา2-25524ปี(คณะการบัญชีฯ).pdf  ประกาศเมื่อ   10/03/2553 ,16:03:14
 รายละเอียดโดย   งานวิชาการ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1292  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม