Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการ BIOTECH SMART ACC

 รายละเอียดข่าว
คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการ BIOTECH SMART ACC เรียน 5 ปี
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการประกอบการ และสาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2553

เอกสารเพิ่มเติม

ระบบรับสมัครออนไลน์
  ประกาศเมื่อ   19/03/2553 ,12:03:47
 รายละเอียดโดย   งานวิชาการ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1233  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สุธนา ธัญญขันธ์