คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ

   
 
  เรื่องเด่นวันนี้

 
 
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/index1.php on line 158 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/index1.php on line 158
บุคลากร นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช

บุคลากร นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช


คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมงาน Yunnan International Education Exhibition (Autumn Fair) ครั้งที่ 12

คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมงาน Yunnan International Education Exhibition (Autumn Fair) ครั้งที่ 12


คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับผู้บริหารจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะการบัญชีและการจัดการ ต้อนรับผู้บริหารจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ


คณะการบัญชีและการจัดการร่วมแสดงความยินดีแก่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนใหม่

คณะการบัญชีและการจัดการร่วมแสดงความยินดีแก่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนใหม่Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/index1.php on line 355 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/index1.php on line 355

โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดทำกระดาษทำการสำหรับ TA” ครั้งที่ 6 สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
 
ระบบรับสมัครอาจารย์ออนไลน์
 
โครงการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรด้วย IT Certificate รุ่นที่3
 
ระบบ เทียบโอนรายวิชา คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรอบการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ระดับคณะฯ คณะการบัญชีและการจัดการ
v>
ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของคณะการบัญชีและการจัดการ ว..[07/12/2559 ,09:12:10]    อ่าน[10280]
  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017

 

ด้วยคณะการบัญ..[30/11/2559 ,15:11:04]    อ่าน[9652]

  ประกาศรายชื่อนิสิตเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (QE) ของนิสิตสาขา GM HRM ENT หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559
ขอประกาศรายชื่อนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (QE) ของนิสิตสาขา GM HRM ENT หลักสูตร 4 ปี ประ..[23/11/2559 ,15:11:32]  อ่าน[10728]
  ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีม
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีม

 

รายละเอียดตามเอกส..[02/11/2559 ,09:11:13]  อ่าน[9796]

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 [31/10/2559 ,15:10:00]  อ่าน[7173]

  ขอเชิญชวนร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
ขอเชิญชวนร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559                 &n..[18/10/2559 ,10:10:01]  อ่าน[7146]
     
 
     
 
 
    งานวิจัย ACC

  
 รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

    วารสาร และสิ่งตีพิมพ์
 Journal ACC  Journal ACC
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/index1.php on line 502 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/index1.php on line 502 Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/index1.php on line 522 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/index1.php on line 522

วารสารการบัญชีและการจัดการ
ฉบับที่ 2 ปีที่11
เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 1 ปีที่11
มกราคม-มีนาคม

จุลสารสำเภาฟ้า
ฉบับที่ 6 ปีที่13
ประจำเดือนธันวาคม
ฉบับที่ 5 ปีที่13
ประจำเดือนพฤศจิกายน
 

นโยบายคุณภาพ ISO 9001:2008 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามข้อมูลพื้นฐานนิสิตสำหรับผู้ปกครอง
Buttom