ข่าวและกิจกรรม HOTNEWS

 

หัวเรื่องข่าว

โครงการอบรมเรื่อง Accounting Research Workshop : ปฏิบัติการผลิตงานวิจัยทางการบัญชี รุ่นที่ 4


 
โครงการอบรมเรื่อง  Accounting Research Workshop : ปฏิบัติการผลิตงานวิจัยทางการบัญชี  รุ่นที่ 4

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่27-28 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม Acc.Biz306 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
ศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง
Acccounting Research Workshop: ปฏิบัติการผลิตงานวิจัยทางการบัญชี รุ่นที่ 4

ขึ้น โดยมีคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกิจ เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยาย
และมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาการบัญชี อาจารย์นภัทร  จันทรจตุรภัทร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้

รายละเอียด/ประมวลภาพที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to ประกาศเมื่อ   30/11/2553 ,14:11:29
 รายละเอียดโดย   มุกดาวรรณ ราร่องคำ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  279  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สุธนา ธัญญขันธ์
 
Top