ข่าวและกิจกรรม HOTNEWS

 

หัวเรื่องข่าว

โครงการอบรมเรื่อง Accounting Research Workshop : ปฏิบัติการผลิตงานวิจัยทางการบัญชี รุ่นที่ 4


 
โครงการอบรมเรื่อง  Accounting Research Workshop : ปฏิบัติการผลิตงานวิจัยทางการบัญชี  รุ่นที่ 4

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่27-28 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม Acc.Biz306 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
ศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง
Acccounting Research Workshop: ปฏิบัติการผลิตงานวิจัยทางการบัญชี รุ่นที่ 4

ขึ้น โดยมีคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกิจ เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยาย
และมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาการบัญชี อาจารย์นภัทร  จันทรจตุรภัทร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้

รายละเอียด/ประมวลภาพที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to ประกาศเมื่อ   30/11/2553 ,14:11:29
 รายละเอียดโดย   มุกดาวรรณ ราร่องคำ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  334  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.สุธนา ธัญญขันธ์
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - หลักสูตรการศึกษา   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - บัณฑิตศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บุคลากรคณะ   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - ข่าวและกิจกรรม   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - บริการวิชาการ   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - ติดต่อคณะ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ผังเว็บไซต์   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3429  
          - ระบบ E-Learning