ประกาศเปิดเผย ราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลับอ่านข่าวอื่นๆ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/acc2013/index.php on line 570 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/acc2013/index.php on line 570
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/acc2013/News_tab1.php on line 4 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/acc2013/News_tab1.php on line 4

หัวเรื่องข่าว  

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4200 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง


รายละเอียดข่าว

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4200 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง
 
 มีไฟล์แนบ 20141117150227896.pdf   
Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to ประกาศเมื่อ   17/11/2557 ,16:11:00
 รายละเอียดโดย   งานพัสดุคณะการบัญชีและการจัดการ
 ผู้ประกาศ   ปวริศา แสงคำ
 กลุ่มงาน   งานการเงินและพัสดุ            อ่านทั้งหมด  216  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - หลักสูตรการศึกษา   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - บัณฑิตศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บุคลากรคณะ   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - ข่าวและกิจกรรม   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - บริการวิชาการ   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - ติดต่อคณะ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ผังเว็บไซต์   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3429  
          - ระบบ E-Learning