คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
   
 
 
อัพเดตข้อมูลนิสิต
 
 
จำนวนนิสิต Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/for_public/account/public_html/academic/updatestd.php on line 187 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/for_public/account/public_html/academic/updatestd.php on line 187 8419 คน
เลขประจำตัวนิสิต/Student ID
*
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
* นามสกุล *
สาขา / Major
เช่น สาขาคอมพิวเตอร์ธุกิจ,สาขาการบัญชี
กลุ่มเรียน/Group
* เช่น AC561,คธ18จศ10
เบอร์โทรศัพท์
*
อีเมล์/Mail