พบจำนวน 27 รายการ
หน้าที่ 1 2

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง งานรับผิดชอบ ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ พิมพ์เอกสาร
796 ตรวจเช็คอุปกรณ์หน้าชั้นเรียนชั้น5/6   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB601 วันที่ 16/07/2564 เวลา 07.19.35 น. ปิยะสันต์
795 ตรวจเช็คอุปกรณ์หน้าชั้นเรียนชั้น8/7   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB807 วันที่ 13/07/2564 เวลา 07.31.52 น. ปิยะสันต์
794 ตรวจเช็คอุปกรณ์หน้าชั้นเรียนชั้น10/ชั้น9   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB1001 วันที่ 12/07/2564 เวลา 09.06.55 น. ปิยะสันต์
793 ตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์หน้าชั้นเรียน   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB1101 วันที่ 09/07/2564 เวลา 07.40.11 น. ปิยะสันต์
792 ดูแลการประชุมทางไกลกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำคณะ   งานโสตทัศนูปกรณ์ Oth วันที่ 09/07/2564 เวลา 04.19.15 น. สุทัศน์ คมขำ
791 ถ่ายวีดีโอคณบดี,สาขาบริหารการเงินและดูแลอุปกรณ์ประชุทางไกล   งานโสตทัศนูปกรณ์ Oth วันที่ 08/07/2564 เวลา 07.25.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
790 ถ่ายวีดีโอฝ่ายต่างๆ   AccBiz100 (สำนักงาน) วันที่ 07/07/2564 เวลา 06.47.50 น. ปิยะสันต์
789 ถ่ายวีดีโอตัวแทนฝ่ายต่างๆ   งานโสตทัศนูปกรณ์ Oth วันที่ 06/07/2564 เวลา 07.54.59 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ
788 ดำเนินระบบการประชุมทางไกล   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB903 วันที่ 05/07/2564 เวลา 08.19.22 น. จิตรณรงค์
787 ควบคุมระบบถ่ายทอดสด ประชุมทางไกล   SBB903 วันที่ 05/07/2564 เวลา 03.29.03 น. ปิยะสันต์
786 ติดตั้งอุปกรณ์ประชุมทางไกล   SBB903 วันที่ 02/07/2564 เวลา 01.16.45 น. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
785 เก็บอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นระเบียบตึกMBS   MBS (อื่นๆ) วันที่ 01/07/2564 เวลา 09.38.11 น. ปิยะสันต์
784 ขนย้ายอุปกรณ์โสตทัศนูปรณ์ชั้น3ลงมาตึกMBSชั้น1   MBS (อื่นๆ) วันที่ 30/06/2564 เวลา 07.00.20 น. ปิยะสันต์
783 ย้ายอุปกรณ์โสตจากชั้น 3 อาคาร AccBiz มาอาคาร MBS   งานโสตทัศนูปกรณ์ MBS (อื่นๆ) วันที่ 29/06/2564 เวลา 22.46.51 น. รองคณบดีฝ่ายโครงสร่้างพื้นฐาน
782 ปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ ป.โท/ป.เอก   MBS (อื่นๆ) วันที่ 25/06/2564 เวลา 02.00.26 น. ปิยะสันต์
781 เตรียมห้องปฐมนิเทศนิสิต ป.โท-เอก   งานโสตทัศนูปกรณ์ Oth วันที่ 22/06/2564 เวลา 10.55.40 น. จิตรณรงค์ นาใจคง
780 เช็คอุปกรณ์หน้าชั้นเรียน   งานโสตทัศนูปกรณ์ SBB1103 วันที่ 21/06/2564 เวลา 09.18.06 น. ปิยะสันต์
779 เปิดอุปกรณ์ภาพและเสียงห้องประชุมสำเภาฟ้า งานประชุมพัสดุ   งานโสตทัศนูปกรณ์ Oth วันที่ 21/06/2564 เวลา 02.49.31 น. จิตรณรงค์ นาใจคง
778 อัดวีดีโองานปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่   MBS (อื่นๆ) วันที่ 18/06/2564 เวลา 07.37.23 น. งานโสตทัศนูปกรณ์
777 ตัดต่อวีดีโอต้อนรับนิสิตใหม่   งานโสตทัศนูปกรณ์ Oth วันที่ 18/06/2564 เวลา 04.22.44 น. จิตรณรงค์
776 ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดภาพและเสียงงานปฐมนิเทศ 2564   Oth วันที่ 16/06/2564 เวลา 07.12.00 น. ฝ่ายกิจการนิสิต
775 เตรียมงานปฐมนิเทศน์ห้องสำเภาฟ้า   งานโสตทัศนูปกรณ์ MBS (อื่นๆ) วันที่ 16/06/2564 เวลา 02.30.27 น. ปิยะสันต์
774 ทดสอบระบบห้องปฐทนิเทศ   งานโสตทัศนูปกรณ์ Oth วันที่ 15/06/2564 เวลา 06.18.55 น. ฝ่ายกิจการนิสิต
773 สำเภาฟ้า   งานโสตทัศนูปกรณ์ Oth วันที่ 15/06/2564 เวลา 02.25.00 น. ปิยะสันต์
772 เปิดระบบภาพและเสียงห้องประชุมสำเภาฟ้า   งานโสตทัศนูปกรณ์ Oth วันที่ 15/06/2564 เวลา 01.54.14 น. ฝ่ายประกันคุณภาพ
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว