พบจำนวน 45 รายการ
หน้าที่ 1 2

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ พิมพ์เอกสาร
753 พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ที่ตึกหน้าตึก AccBiz มีการหลุดบางส่วน และสีภาพซีดมาก ขอ   Oth วันที่ 06/06/2561 เวลา 15.29.12 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
752 ป้าย สธ อาคารบริหารธุรกิจสิริธร ชำรุด   Oth วันที่ 27/05/2561 เวลา 15.23.04 น. ดร.อมฤต
751 ไม่รบกวบในการตรวจเช็คห้อง SBB 308 ตามที่แจ้งในระบบในวันที่ 07/05/2561 เวลา 11.04.08 น   Oth วันที่ 11/05/2561 เวลา 15.25.01 น. กัญญาณัฐ. รัตนประภาธรรม
750 หลอดไฟ เสีย หาย เพิ่มเติมห้อง 1003 และ 1103 ด้วย   SBB-903 วันที่ 09/05/2561 เวลา 11.10.10 น. พลาญ
749 เครื่องปรับอากาศที่ห้องทำงาน SBB 308 ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไม่เปิดไม่ได้ขอความกรุณามาดูแล   Oth วันที่ 07/05/2561 เวลา 11.04.08 น. กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
748 ประตูบานอลูมิเนียมชำรุดเวลาเปิด ปิด จะมีเสียง คาดว่าน๊อตจะหลุดครับ   SBB-704 วันที่ 04/05/2561 เวลา 09.13.34 น. ผู้คุมสอบ
747 บานพับประตูห้องเรียน Acc.Biz403 มีเสียงดังตอนปิด/เปิดประตูซึ่งรบกวนนิสิตระหว่างทำการ   ACC.BIZ.403 วันที่ 01/05/2561 เวลา 10.46.39 น. อ.ดร.ชุติญา คันธพนิต
746 โปรเจคเตอร์แสดงสีได้ไม่ถูกต้องครับ   ACC.BIZ.205 วันที่ 28/04/2561 เวลา 19.03.48 น. อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
745 เครื่องฉายภาพด้านขวามือ ไม่ฉาย ช่วงเวลา 14.00 น. และไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปกับผู้ที   SBB-503 วันที่ 24/04/2561 เวลา 14.25.04 น. ดร. อมฤต สมพงษ์
744 กลอนประตูด้านหน้าชำรุด   ACC.BIZ.404 วันที่ 09/04/2561 เวลา 17.01.14 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
743 กลอนประตูด้านหน้าชำรุด   ACC.BIZ.404 วันที่ 09/04/2561 เวลา 17.01.14 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
742 เครื่องฉายภาพ(โปรเจกเตอร์) ไม่ฉายภาพ   SBB-905 วันที่ 09/04/2561 เวลา 16.59.54 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
741 เครื่องฉายภาพ(โปรเจกเตอร์) ไม่ฉายภาพ   SBB-905 วันที่ 09/04/2561 เวลา 16.59.54 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
740 ฝ้าผนังด้านบน ตรงศรีษะอาจารย์ รั่วมีน้ำหยดในวันที่ฝนตกค่ะ   ACC.BIZ.401 วันที่ 06/04/2561 เวลา 17.53.35 น. อิงอร นาชัยฤทธิ์
739 เครื่องฉายภาพใช้ไม่ได้ รบกวนซ่อมด่วนนะคะ เพราะจัดการเรียนการสอนไม่ได้เลยค่ะ ต้องไปใช   ACC.BIZ.401 วันที่ 06/04/2561 เวลา 17.36.47 น. อิงอร นาชัยฤทธิ์
738 จอโปรเจคเตอร์เป็นสีเหลือง นิสิตมองไม่ชัด   SBB-506 วันที่ 04/04/2561 เวลา 14.30.10 น. อ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
737 โปรเจคเตอร์มั่วไม่ชัดเป็นสีเหลือง และระบบปรับอากาศไม่เย็น   SBB-506 วันที่ 28/03/2561 เวลา 16.06.00 น. อ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
736 บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ SBB318 หลอดไฟเสียค่ะ   Oth วันที่ 26/03/2561 เวลา 15.24.31 น. อ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
735 Projector ด้านที่ติดกับห้อง 907 แสงสว่างน้อยมาก มองแทบจะไม่เห็นตัวอักษรเลย เป็นมานาน   SBB-907 วันที่ 25/03/2561 เวลา 20.38.15 น. อัครวิชช์ รอบคอบ
734 Projector เครื่องในห้องเสีย เปิดไม่ได้ 1 เครื่องครับ ลำบากมาก นิสิตก็เยอะ   SBB-502 วันที่ 22/03/2561 เวลา 12.35.02 น. อัครวิชช์ รอบคอบ
733 เครื่อง Printer ห้องพักอาจารย์ 204 มีปัญหาค่ะ   Oth วันที่ 14/03/2561 เวลา 17.04.15 น. อ.ณัฐอาภา
732 Visualizer หน้าห้องเวลาใช้โหมด Camera เพื่อเขียนปากกาแล้วไม่สามารถแสดงภาพได้ ภาพและสี   ACC.LAB.302 วันที่ 13/03/2561 เวลา 20.40.36 น. อ.เลอศักดิ์
731 โปรเจคเตอร์ห้าห้องเปิดไม่ติด   ACC.LAB.303 วันที่ 13/03/2561 เวลา 20.39.32 น. อ.เลอศักดิ์
730 คอมพิวเตอร์แถวที่ 4 เครื่องที่ 2 เม้าส์ใช้ไม่ได้ค่ะ   ACC.LAB.302 วันที่ 22/02/2561 เวลา 11.00.33 น. อ.ณัฐอาภา
729 คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 7 แถวที่ 4 ใช้ไม่ได้ค่ะ (ไม่พบฮาร์ดดิสก์)   ACC.LAB.302 วันที่ 19/02/2561 เวลา 20.00.02 น. อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว