พบจำนวน 37 รายการ
หน้าที่ 1 2

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ
745 เครื่องฉายภาพด้านขวามือ ไม่ฉาย ช่วงเวลา 14.00 น. และไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปกับผู้ที   SBB-503 วันที่ 24/04/2561 เวลา 14.25.04 น. ดร. อมฤต สมพงษ์
744 กลอนประตูด้านหน้าชำรุด   ACC.BIZ.404 วันที่ 09/04/2561 เวลา 17.01.14 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
743 กลอนประตูด้านหน้าชำรุด   ACC.BIZ.404 วันที่ 09/04/2561 เวลา 17.01.14 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
742 เครื่องฉายภาพ(โปรเจกเตอร์) ไม่ฉายภาพ   SBB-905 วันที่ 09/04/2561 เวลา 16.59.54 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
741 เครื่องฉายภาพ(โปรเจกเตอร์) ไม่ฉายภาพ   SBB-905 วันที่ 09/04/2561 เวลา 16.59.54 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
740 ฝ้าผนังด้านบน ตรงศรีษะอาจารย์ รั่วมีน้ำหยดในวันที่ฝนตกค่ะ   ACC.BIZ.401 วันที่ 06/04/2561 เวลา 17.53.35 น. อิงอร นาชัยฤทธิ์
739 เครื่องฉายภาพใช้ไม่ได้ รบกวนซ่อมด่วนนะคะ เพราะจัดการเรียนการสอนไม่ได้เลยค่ะ ต้องไปใช   ACC.BIZ.401 วันที่ 06/04/2561 เวลา 17.36.47 น. อิงอร นาชัยฤทธิ์
738 จอโปรเจคเตอร์เป็นสีเหลือง นิสิตมองไม่ชัด   SBB-506 วันที่ 04/04/2561 เวลา 14.30.10 น. อ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
737 โปรเจคเตอร์มั่วไม่ชัดเป็นสีเหลือง และระบบปรับอากาศไม่เย็น   SBB-506 วันที่ 28/03/2561 เวลา 16.06.00 น. อ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
736 บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ SBB318 หลอดไฟเสียค่ะ   Oth วันที่ 26/03/2561 เวลา 15.24.31 น. อ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
735 Projector ด้านที่ติดกับห้อง 907 แสงสว่างน้อยมาก มองแทบจะไม่เห็นตัวอักษรเลย เป็นมานาน   SBB-907 วันที่ 25/03/2561 เวลา 20.38.15 น. อัครวิชช์ รอบคอบ
734 Projector เครื่องในห้องเสีย เปิดไม่ได้ 1 เครื่องครับ ลำบากมาก นิสิตก็เยอะ   SBB-502 วันที่ 22/03/2561 เวลา 12.35.02 น. อัครวิชช์ รอบคอบ
733 เครื่อง Printer ห้องพักอาจารย์ 204 มีปัญหาค่ะ   Oth วันที่ 14/03/2561 เวลา 17.04.15 น. อ.ณัฐอาภา
732 Visualizer หน้าห้องเวลาใช้โหมด Camera เพื่อเขียนปากกาแล้วไม่สามารถแสดงภาพได้ ภาพและสี   ACC.LAB.302 วันที่ 13/03/2561 เวลา 20.40.36 น. อ.เลอศักดิ์
731 โปรเจคเตอร์ห้าห้องเปิดไม่ติด   ACC.LAB.303 วันที่ 13/03/2561 เวลา 20.39.32 น. อ.เลอศักดิ์
730 คอมพิวเตอร์แถวที่ 4 เครื่องที่ 2 เม้าส์ใช้ไม่ได้ค่ะ   ACC.LAB.302 วันที่ 22/02/2561 เวลา 11.00.33 น. อ.ณัฐอาภา
729 คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 7 แถวที่ 4 ใช้ไม่ได้ค่ะ (ไม่พบฮาร์ดดิสก์)   ACC.LAB.302 วันที่ 19/02/2561 เวลา 20.00.02 น. อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
728 จอฉายภาพออกสีได้ไม่แตกต่าง สีเพี้ยน ส่งผลต่อการเรียนรู้ (ให้นิสิตช่วยจำสี)   SBB-801 วันที่ 19/02/2561 เวลา 12.26.33 น. อิงอร นาชัยฤทธิ์
727 จอฉายด้านขวามือผู้สอน เครื่องไม่ฉาย   SBB-602 วันที่ 19/02/2561 เวลา 08.28.25 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
726 จอฉายด้านขวามือผู้สอน เครื่องไม่ฉาย   SBB-602 วันที่ 19/02/2561 เวลา 08.28.25 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
725 เครื่องVisual ไม่สามารถ เปลี่ยน การฉายจากคอมพิวเตอร์ เป็น การเขียน ได้(ไม่สามารถสลับไ   SBB-601 วันที่ 19/02/2561 เวลา 08.26.09 น. ดร.อมฤต สมพงษ์
724 จอฉายภาพสีผิดปกติ (ออกเหลือง นิสิตปวดตามากค่ะ)   SBB-506 วันที่ 15/02/2561 เวลา 13.28.04 น. อิงอร นาชัยฤทธิ์
723 คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 9 ในแถวที่ 2 มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องค่ะ   ACC.LAB.302 วันที่ 15/02/2561 เวลา 09.46.38 น. อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
722 จอโปรเจคเตอร์เป็นสีเหลือง พล่ามั่ว   SBB-506 วันที่ 14/02/2561 เวลา 21.24.50 น. อ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
721 เครื่องฉายภาพจอดังไปข้างนึงค่ะ   SBB-707 วันที่ 12/02/2561 เวลา 11.08.59 น. อิงอร นาชัยฤทธิ์
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว