พบจำนวน 23 รายการ
หน้าที่ 1

ลำดับ เรื่องที่แจ้ง ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง สถานะ
708 ห้องหัวหน้าภาควิชา AccBiz 105 (ดร.ชินภัทร) จอคอมพิวเตอร์ชำรุด พบว่ามีเส้นแถบสีเพี้ยนป   Oth วันที่ 05/09/2560 เวลา 09.11.10 น. ดร.ชินภัทร คันธพนิต
707 หลอดเครื่องฉายภาพเสีย (ฉายภาพเป็นแสงสีเหลืองอย่างเดียว)   RN-302 วันที่ 05/09/2560 เวลา 09.02.05 น. ดร.ชินภัทร คันธพนิต
706 ไมค์โครโฟน ใช้ไม่ได้ครับ หอนตลอดเวลา   SBB-801 วันที่ 18/08/2560 เวลา 17.43.50 น. อ.อรรถพล
705 โปรเจคเตอร์ฉายเป็นสีม่วงสลับขาวบ่อยๆ   SBB-507 วันที่ 18/08/2560 เวลา 10.27.47 น. ธันยากร
704 หลอดไฟโปรเจคเตอร์ฉายภาพมาไม่ชัดเจน และภาพที่ฉายลงกระดานเอียง   SBB-907 วันที่ 11/08/2560 เวลา 09.31.19 น. อ.แคทลี่ยา ชาปะวัง
703 หลอดไฟโปรเจคเตอร์ฉายภาพมาไม่ชัดเจน และภาพที่ฉายลงกระดานเอียง   SBB-907 วันที่ 11/08/2560 เวลา 09.31.19 น. อ.แคทลี่ยา ชาปะวัง
702 หลอดไฟฉายโปรเจคเตอร์ด้านซ้ายเสีย ทำให้มองไม่เห็นตัวหนังสือ   SBB-503 วันที่ 02/08/2560 เวลา 16.20.10 น. นภัทร
701 เครื่องปรับอากาศหน้าตัวแรกเสีย   ACC.BIZ.405 วันที่ 02/08/2560 เวลา 16.16.17 น. อาจารย์นภัทร
700 1 สายสัญญาณ HDMI เข้า RGB projector ยี่ห้อ DELL มีปัญหา ติดครั้งแรก แล้วก็สัญญาณหาย   SBB-905 วันที่ 31/07/2560 เวลา 22.07.46 น. อ.ปกรณ์
699 แอร์ สองตัวด้านหลังห้องเสีย   3302 วันที่ 29/06/2560 เวลา 09.41.53 น. พลาญ
698 ผนังห้องมีรอยร้าวขนาดใหญ่ กรุณาให้วิศวกรตรวจสอบ อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคาร   SBB-1103 วันที่ 13/03/2560 เวลา 10.21.16 น. อ.ดร.อนิรุทธิ์
697 เก้าอี้ผู้สอน ล้อเลื่อนชำรุด จำนวน 1 ล้อ และแสงจ้าจากนอกห้อง ทำให้ Projector ไม่ชัด   SBB-1103 วันที่ 13/03/2560 เวลา 10.18.33 น. อ.ดร.อนิรุทธิ์
696 เครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 รีโมตใช้งานไม่ได้ และไม่เย็นจ้า   SBB-1102 วันที่ 11/03/2560 เวลา 13.48.30 น. ผู้คุมสอบ
695 แอร์หน้าห้อง ตรงโต๊ะคอม ชำรุด ไม่สามารถ เปิดได้   2102 วันที่ 05/03/2560 เวลา 15.10.10 น. อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง
694 โปรเจคเตอร์ มองไม่ค่อยเห็นครับ ถ้าได้วัสดุไปปิดแสงหลังห้องให้ห้องมือลงก็พอจะมองเห็   SBB-1101 วันที่ 24/02/2560 เวลา 12.55.56 น. อ.ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
693 โปรเจคเตอร์สีเหลืองและมัว ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน ขอความอนุเคราะห์แก้ไขให้ด   2103 วันที่ 19/02/2560 เวลา 09.17.07 น. ผศ.ดร. กัญญมน วิทยาภูมิ
692 หลอดไฟ จากจอโปรเจคเตอร์เสื่อม เป็นสีเหลือง   2202 วันที่ 01/02/2560 เวลา 14.18.40 น. อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง
691 เครื่องฉาย(โปรเจคเตอร์) เสีย ไม่สามารถเปิดเครื่องได้   RN-308 วันที่ 27/01/2560 เวลา 08.45.43 น. อ.อมฤต สมพงษ์
690 ไมโครโฟนชำรุด และคาดว่าน่าจะมีไฟดูดค่ะ รบกวนเปลี่ยนให้ด่วนด้วยค่ะ   ACC.BIZ.406 วันที่ 18/01/2560 เวลา 13.39.25 น. อ.ดร.ชุติญา คันธพนิต
689 เครื่องเสียงเสีย เสียงฟังไม่รู้เรื่อง   3104 วันที่ 14/01/2560 เวลา 22.24.14 น. อ.ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
688 แอร์ ไม่ทำงาน มาสอง เดือนแล้ว ร้อนมาก   RN-302 วันที่ 12/01/2560 เวลา 08.20.16 น. พลาญ
687 คอมพิวเตอร์ ห้อง ACCBIZ301 เครื่องผู้สอน ไม่สามารถเข้าระบบ Login ได้   ACC.LAB.301 วันที่ 10/01/2560 เวลา 09.27.54 น. ธีรศักดิ์
686 ระบบไฟ สำหรับเครื่องหน้าห้อง สำหรับผู้สอน ไม่สามารถใช้งานได้ ณ ตอนนี้ ใช้ปลั๊กพ่วงสำร   ACC.LAB.301 วันที่ 10/01/2560 เวลา 09.20.33 น. ธีรศักดิ์
หมายเหตุ : [สถานะ]
แจ้งอุปกรณ์ชำรุด
รับทราบและกำลังดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว