เรื่องที่แจ้งแอร์ห้อง ACC.405 ตัวแรกที่ตรงอ.ผู้สอนเปิดไม่ติดค่ะ
ห้องที่แจ้งOth
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งอ.ดร.นภัทร
แจ้งเมื่อวันที่ 29/08/2561 เวลา 09.23.16 น.
สถานะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 31/08/2561 เวลา 06.29.10 น.
ผู้รับผิดชอบ ลำไพร ทองบ่อ
หมายเหตุต้องตรวจสอบเบรคเก้อในตู้หลังห้องด้วยครับว่าเปิดหมดทุกตัวใหม?