เรื่องที่แจ้งเครื่องฉายให้แสงเหลือง ทำให้มองสีไม่รู้เรื่อง
ห้องที่แจ้งSBB-1001
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งอิงอร นาชัยฤทธิ์
แจ้งเมื่อวันที่ 29/09/2561 เวลา 03.26.03 น.
สถานะ แจ้งแล้วยังไม่มีใครรับทราบเรื่อง
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่มีผู้รับเรื่อง
หมายเหตุ