เรื่องที่แจ้งเครื่องปรับอากาศห้อง 505 ตรงอาจารย์เสียงดังค่ะ
ห้องที่แจ้งSBB-502
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งอิงอร นาชัยฤทธิ์
แจ้งเมื่อวันที่ 12/12/2561 เวลา 01.02.52 น.
สถานะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 12/12/2561 เวลา 06.05.19 น.
ผู้รับผิดชอบ ลำไพร ทองบ่อ
หมายเหตุจัดการให้เรียบร้อยครับ 502 เปลี่ยน มอเตอร์ 505 ระบบล่อลื่นมอเตอร์ มีปัญหา แต่จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ