เรื่องที่แจ้งหลอดไฟส่องสว่างในห้องเรียนชำรุด
ห้องที่แจ้งSBB-503
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งอ.อภิชัย
แจ้งเมื่อวันที่ 12/12/2561 เวลา 02.02.36 น.
สถานะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 12/12/2561 เวลา 06.02.38 น.
ผู้รับผิดชอบ ลำไพร ทองบ่อ
หมายเหตุจัดการเปลี่ยนหลอดที่ กระพริป และหลอดที่ดับเรียบร้อย ครับ ขอบคุณครับ