เรื่องที่แจ้งทดสอบระบบแจ้งซ่อมบำรุง
ห้องที่แจ้งACC.LAB.308
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งธีรศักดิ์
แจ้งเมื่อวันที่ 29/01/2562 เวลา 04.17.28 น.
สถานะ รับทราบและกำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 13/02/2562 เวลา 01.47.15 น.
ผู้รับผิดชอบ วัฒนา รัตน์รองใต้
หมายเหตุรับทราบนะครับ ขอฝากตัวนะครับเด็กใหม่ 2562