เรื่องที่แจ้งไมค์ชำรุด (หัวไมค์หลุดออกจากตัวไมค์)
ห้องที่แจ้งSBB-603
งานที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อผู้แจ้งอาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี
แจ้งเมื่อวันที่ 26/02/2562 เวลา 01.57.05 น.
สถานะ แจ้งแล้วยังไม่มีใครรับทราบเรื่อง
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่มีผู้รับเรื่อง
หมายเหตุ