ระบบรับแจ้งงานอาคารสถานที่

รหัสความปลอดภัย  CODE= FKJBX
งานไฟฟ้าและแอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์
 * ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น


    • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
      จำนวน 1 คน
    • Untitled Document Visits: 004261
      Started : 20 /12/2556

©Mahasarakham Business School 2019 งานโสตทัศนูปกรณ์, งานอาคารสถานที่ และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร.0-4375-4333 ต่อ 3446 เว็บไซต์ http://www.mbs.msu.ac.th Webmaster: นายธีรศักดิ์ พาโคกทม