ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 2 คน
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรเทียบเข้า ประเภทสอบคัดเลือก หลักสูตรเทียบเข้า ประเภทโควตา
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 10 มกราคม 2565 10 มกราคม 2565
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 19 เมษายน 2565 19 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ 25 เมษายน 2565 25 เมษายน 2565
(เฉพาะปรเภทเรียนดี และ ประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม)
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 30 เมษายน 2565 30 เมษายน 2565
(เฉพาะปรเภทเรียนดี และ ประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 4 พฤษภาคม 2565 4 พฤษภาคม 2565

ส่งแบบรายงานตัว

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่