บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  กำหนดส่งเล่มบทวิทยานิพนธุ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2554
กำหนดส่งเล่มบทวิทยานิพนธุ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2554 [15/09/2554 ,14:09:00]   
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนกันยายน 2554
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนกันยายน 2554 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) รุ่น 12,รุ่น 13, รุ่น 15 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) รุ่น 10 และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) รุ่น 8

.. [10/09/2554 ,14:09:57]   

  ประกาศตารางสอบเค้าโครง/สอบวิทยานิพนธ์ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554
ประกาศตารางสอบเค้าโครง/สอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันจันทร์ที่  12  กันยายน  2554 [09/09/2554 ,11:09:43] 
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนสิงหาคม 2554
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนสิงหาคม 2554 [05/09/2554 ,13:09:55] 
  ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/2554
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2554  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ศูนย์การศึกษามหาสารคาม ศูนย์การศึกษานครราชสีมา และศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

 

  [22/08/2554 ,10:08:16] 

  กำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ประกาศ กำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์  วันที่  19  สิงหาคม  2554  เวลา 08.00-22.00 น. ณ ห้องประชุม 306 อาคาร  AccBiz  คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [16/08/2554 ,16:08:45] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422