บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนสิงหาคม 2554
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท  ประจำเดือนสิงหาคม  2554 [09/08/2554 ,10:08:21]   
  ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2
ประกาศวันเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปร.ด. ร่น 5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 [27/07/2554 ,16:07:59]   
  ประกาศ ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2554
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) ในวันที่  30  กรกฎาคม 255.. [26/07/2554 ,16:07:06] 
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554
ปฏิทินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 [20/05/2554 ,07:05:37] 
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 [19/05/2554 ,05:05:15] 
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท (วันที่ 17 พ.ค. 2554)
ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท  วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 [13/05/2554 ,05:05:39] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422