บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 [15/12/2553 ,10:12:02]   
  ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) รุ่น 4 ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ(QE) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) รุ่น 4 ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 [09/12/2553 ,15:12:12]   
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หมวดข้อเขียนและหมวดปากเปล่า นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2553
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ หมวดข้อเขียนและหมวดปากเปล่า สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) รุ่น 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 [09/12/2553 ,15:12:33] 
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 นิสิตระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 นิสิตระดับปริญญาโท  ระบบพิเศษ ศูนย์จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์นครราชสี และศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี [01/12/2553 ,15:12:00] 
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท
ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท เข้าประชุมเดือนตุลาคม 2553 [22/11/2553 ,15:11:26] 
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)หมวดข้อเขียน(ครั้งที่2)นิสิตระดับปริญญาเอก
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)หมวดข้อเขียน(ครั้งที่2)นิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา2553 [11/11/2553 ,11:11:31] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422