บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิต ปร.ด.รุ่น3
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิต ปร.ด.รุ่น3 [23/07/2552 ,10:07:00]   
  ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 สำหรับนิสิต ปร.ด.3
[23/07/2552 ,10:07:10]   
  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ หมวดข้อเขียนและหมวดปากเปล่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์พัฒนาการอุดรธานี
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ หมวดข้อเขียนและหมวดปากเปล่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์พัฒนาการอุดรธานี [30/06/2552] 
  ประกาศ ปฏิทินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2552 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ปฏิทินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2552 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [05/06/2552] 
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณภาพ (Qualifyin
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณภาพ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัฑิต ปร.ด. รุ่น 3 *.pdf ไฟล์ [23/4/2552]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552 [3/4/2552]
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422