บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่3/2555 (ระบบปกติ)
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2555 (ระบบปกติ) [03/01/2556 ,10:01:32]   
  ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 9 มกราคม 2556
ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่  9  มกราคม 2556 เวลา  13.30  น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

 

  คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขา.. [02/01/2556 ,10:01:42]   

  ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 13 มกราคม 2556
ประกาศกำหนดสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง  Ph.d.3  อาคาร 2 ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [02/01/2556 ,10:01:52] 
  ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 12 มกราคม 2556
ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง  Ph.d.3  อาคาร 2 ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [02/01/2556 ,10:01:56] 
  ประกาศกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 7 มกราคม 2556
ประกาศกำหนดสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [02/01/2556 ,10:01:33] 
  ประกาศตารางสอบนิสิตปริญญาโท( ระบบพิเศษและระบบปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
ประกาศตารางสอบนิสิตปริญญาโท( ระบบพิเศษและระบบปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 [17/12/2555 ,13:12:27] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422