บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตศึกษา คณะการบัณชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A-Z IndexFind Student
 
  แบบแบบฟอร์มคำร้องนิสิตแบบฟอร์มสำหรับทำ Thesis/ISปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 UPCOMING EVENTS

หัว Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 64
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปร.ด.รุ่น 1 - รุ่น 4   [21/11/2554 ,10:30:39]
  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   [7/10/2552 ,13:38:39]
  [Download] รูปแบบตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-บทที่ 5 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552    [14/09/2552 ,16:18:39]
  [Download] หัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท (มิถุนายน 2555)   0†30‡10ˆ50†20†30‡10‰1ก์ 27/7/56  
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/graduate2010/news_in.php on line 51
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 13 กันยายน 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 13 กันยายน 2555 เริ่มเสอบเวลา 13.00 -19.30 น. ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [05/09/2555 ,17:09:19]   
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันที่ 5 กันยายน 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์  นิสิตระดับปริญญาโท วันพุธที่  5  กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง) [30/08/2555 ,08:08:57]   
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555
ตารางสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วันเสาร์ที่  1  กันยายน  2555 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง  Ph.d. 3  อาคาร 2 ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [28/08/2555 ,09:08:11] 
  ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์ วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555
ตารางงสอบวิทยานิพนธ์ วันอาทิตย์ที่  2  กันยายน 2555  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง  Ph.d.3 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง) [28/08/2555 ,09:08:46] 
  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนสิงหาคม 2555
ผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ ให้นิสิตที่ผ่านการพิจารณาติดต่อคณะกรรมการควบคุมฯ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป [23/08/2555 ,09:08:39] 
  ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  1/2555  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ [07/08/2555 ,16:08:27] 
    167 0‡10ˆ60‡00„30ˆ60‡1  0‡90†1จฆ0ˆ6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

   ระดับปริญญาโท
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

   ระดับปริญญาเอก
     ปร.ด.(การบัญชี)
     ปร.ด.(การจัดการ)
     ปร.ด.(การตลาด)

   การเปิดรับสมัคร
     ระดับปริญญาโท
     ระดับปริญญาเอก

   การสนับสนุน งานวิจัย
 เกี่ยวทุนการวิจัย ข่าวทุนวิจัย

   สืบค้น งานวิจัย
 สืบค้น งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หน้าแรก
 กลับหน้าแรกเว็บบัณฑิตศึกษา

 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3431, โทรสาร 0-4375-4422